Välkommen till oss!

SacoGöteborg, är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. SacoGöteborg representerar Saco i olika samverkansforum,handlägger förhandlingar, anordnar utbildning och arbetar med informationsspridning...