Välkommen till oss!

Saco XX, är ett lokalt samverkansorgan för förbund anslutna till Sveriges akademikers centralorganisation, Saco. Saco XX representerar Saco i olika samverkansforum,handlägger förhandlingar, anordnar utbildning och arbetar med informationsspridning...