Saco är Sveriges akademiker!

Välkommen till oss! Distriktveterinärerna inom Saco-S är en lokal gren av Saco som riktar sig till anställda inom Distriktsveterinärerna.

Distriktsveterinärerna är en del av Jordbruksverket med uppdrag att säkerställa att ett gott djurskydd kan upprätthållas i hela landet, dygnet runt, året runt. 

Saco består av 21 självständiga fackförbund med den gemensamma nämnaren att de består av yrkes- och examensgrupper. Varje förbund driver intresse- och yrkes- frågor som är specifika för den egna yrkeskåren.

Tveka inte att höra av dig till någon i styrelsen om du behöver hjälp eller stöd. Kontaktuppgifter hittar du här.