Saco-S-rådets ledamöter

Saco-S-rådet vid Lunds universitet består av representanter från alla medlemsförbund samt Saco-S-rådets förvaltningsklubb. Antalet representanter är beroende på antalet medlemmar vid universitetet. Tre av de största medlemsförbunden har skapat lokalföreningar (SULF, SI, DIK) och det är då lokalföreningens styrelse som väljer representanterna. De andra medlemsförbundens representanter väljs av förbunden centralt.

Publicerad: Onsdag 7 sep 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Saco-S-rådets ledamöter representerar följande förbund

Akademikerförbundet SSR
Akavia
DIK
Fysioterapeuterna
Kyrkans Akademikerförbund
Lärarnas Riksförbund
Naturvetarna
Sjöbefälsföreningen
SRAT
STF – Tjänstetandläkarna
Sveriges Arbetsterapeuter
Sveriges Arkitekter
Sveriges Farmaceuter
Sveriges Ingenjörer
Sveriges läkarförbund
Sveriges Psykologförbund
Sveriges Universitetslärare och forskares förbund