Saco-S-rådets styrelse

Saco-S-rådet vid Lunds universitet väljer på sitt årsmöte i maj en styrelse som ansvarar för den dagliga verksamheten. Styrelsen ska spegla medlemsgruppens sammansättning. Styrelsen består av nio ledamöter samt två suppleanter. Styrelsen kan sedan adjungera personer till mötena. Styrelsen plus adjungerade sammanträder varje vecka för att diskutera och planera förhandlingsarbetet.

Publicerad: Onsdag 7 sep 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Saco-S-rådets styrelse 2022/2023

Ordförande: Adam Brenthel (SULF)
Vice ordförande: Marie Hoen (DIK och SULF)

Ledamöter:
Jaro Ankerst (Sveriges läkarförbund)
Fredrik Edman (Sveriges ingenjörer och SULF)
Björn Frostner (Akademikerförbundet SSR och SULF)
Ann-Sofie Klareld (DIK)
Eva Norström (Sveriges läkarförbund)
Agneta Sanmartin (Naturvetarna)
Brian Thorsbro (SULF)

Suppleanter:
Lars-Åke Löv (Akavia)
Linus Zhang (Sveriges ingenjörer och SULF)