Saco-S-rådets valberedning

Publicerad: Onsdag 7 sep 2022

Senast uppdaterad: Onsdag 7 sep 2022

Saco-S-rådets valberedning för verksamhetsåret 2022/2023 består av:

Kristina Arnrup Thorsbro, Humanistiska och teologiska fakulteterna
Mattias Collin, Medicinska fakulteten
Lisette Eklund, Medicinska fakulteten