Räknesnurran 2

Publicerad: Måndag 23 jan 2023

Senast uppdaterad: Måndag 23 jan 2023

Räkneexempel omställning

Exempelyrken

Månadslön (Median)

Offentlig omställningsstudiebidrag

Kollektivavtalat kompletterande studiestöd/månad

Totalt studiebidrag

Arbetsförmedling        
Arkitekt,fysisk planering, anläggningskonstr        
Arkivverksamhet        
Brottsutredningsarbete        
Dömande verksamhet         
Ekonomiarbete         
HR- och personalarbete         
Informations- och kommunikationsarbete         
Inköps- och upphandlingsarbete         
IT Drift, underhåll o support         
IT Systemutveckl o systemförvaltning         
Juridiskt utredningsarb         
Kund-, medborgarservice         
Revisions- granskningsarbete         
Samhällsinriktad planerings, förhandl, utredning        
Utb forskn samhällsvet, juridisk rättsvet         
Utbildnings- forskningsadministration         
Utredning, inspekt, tillsyn med allm rättsl inr         
Åklagarverksamhet