Om Saco

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation består av 22 fack- och yrkesförbund. Tillsammans är vi cirka 650 000 medlemmar. Genom opinionsbildning, egna studier och aktiviteter kämpar vi för att akademisk utbildning ska löna sig.

Saco agerar för att Sverige ska bli en ledande kunskapsnation – det är bra både för landet och för dig. Du som akademiker har lagt ned energi och kraft på att lära dig saker och skapa ett förhållningssätt som behövs för att stärka din och Sveriges konkurrenskraft. Vi tror att ju mer kunskap och kompetens ett land har, desto bättre chanser har det att klara sig i den globala konkurrensen. Därför är det viktigt att det lönar sig att satsa på en akademisk utbildning.

Kunskapen i centrum

Kunskap och lärande är självklara förutsättningar för välfärd och utveckling. Saco agerar för att utbildning och forskning ska ha hög kvalitet. Vi agerar också för att skatte- och socialförsäkringssystemet ska främja arbete och utbildning. Genom egna studier och Sveriges bästa lönestatistik för akademiker ger vi svar och ny fakta som belyser utvecklingsbehov på den svenska arbetsmarknaden.

Läs Sacos förslag på hur vi kan göra Sverige till ett land med kunskapen i centrum.

Saco driver akademikernas intresse

Saco arbetar för att utveckla akademikers lön, arbetsmiljö och rättigheter. Det handlar till exempel om lönestatistik, anställningstrygghet, anställningsformer, diskriminering i arbetslivet, inflytande på arbetsplatsen, stress och om delaktighet i jobbet. Vi påverkar genom att utreda och ta fram fakta som publiceras i skrifter och artiklar. Resultaten presenteras också vid seminarier, i remissvar och där vi har möjlighet att påverka lagstiftning och andra avgörande beslut. Det direkta medlemsstödet ges av Sacoförbunden som organiserar medlemmar utifrån utbildning och profession.

Partipolitiskt obundna

Saco är partipolitiskt obundet. Det betyder inte att vi avstår från att agera i sakfrågor för att något parti tagit ställning. Det betyder inte heller att vi avstår från att samarbeta och försöka påverka politiker i sakfrågor. Utan det betyder att vi koncentrerar oss på frågor som rör akademikers anställning, utbildning, forskning och arbetsmarknad. Genom att debattera och skapa opinion ökar vi förståelsen för akademikers villkor och vikten av akademisk kompetens