Avtal om flexpension i Tjänsteföretag

Idag den 22 februari 2017 har Almega, Sveriges Ingenjörer och Unionen tecknat avtal om flexpension i tjänsteföretag och samtidigt kommit överens om en rad andra avtalsändringar som de flesta träder i kraft den första november 2017.

Publicerad: Torsdag 23 feb 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 23 feb 2017

Efter många månaders förhandlingar och samtal på Almegas olika förbund och avtalsområden har parterna slutligen enats i frågan om extra avsättningar till pension. Det innebär att det nu inte bara är medlemmar på industrins område som får extra pensionsavsättningar utan även de inom tjänstesektorn. Då flexpension var en konfliktfråga i avtalsrörelsen 2016 så känns det extra roligt att parterna nu har löst frågan innan årets avtalsförhandlingar, säger Maria Arrefelt, förhandlingschef på Jusek.

Det har gjorts i en särskild avtalsförhandling, innan 2017 års ordinarie avtalsförhandlingar har startat, där förbunden inom Almega gemensamt förhandlat med Sveriges Ingenjörer, Unionen och Jusek samt andra Saco-förbund på olika avtalsområden. Därmed är en långvarig konfliktfråga om flexpension nu avklarad.

Överenskommelsens delar
•Gemensamt projekt för att utveckla framtidens kollektivavtal
•Vägen framåt, Steg för steg, En partsgemensam vägledning för turordning vid arbetsbrist
•Avsättning till Flexpension i Tjänsteföretag
•Överenskommelse om möjlighet till deltid i pensioneringssyfte
•Avräkning av semesterersättning vid uttag av semester vid sammanfallande intjänande- och uttagsår
•Förändrade regler om anställningsformer
•Förändrade regler om beredskap
•Ny förhandlingsordning vid rättstvister