MÅNDAG 26 NOVEMBER
Göteborgs tingsrätt

Nätverksträff Göteborg

12:00 - 16:00

Konferensrum Öster

Saco-S Domstol och Jusek vill härmed bjuda in dig som är förtroendevald, antingen styrelseledamot eller lokalombud, till regional nätverksträff måndagen den 26 november 2018 i Göteborg kl 12:00-16:00 i Göteborgs tingsrätts lokaler, konferensrum Öster, våning 8.

Inbjudan riktar sig till förtroendevalda på följande domstolar. Alingsås tingsrätt, Borås tingsrätt, Göteborgs tingsrätt, Skaraborgs tingsrätt, Uddevalla tingsrätt, Varbergs tingsrätt, Värmlands tingsrätt, Vänersborgs tingsrätt, Förvaltningsrätten i Göteborg, Förvaltningsrätten i Karlstad, Hovrätten för Västra Sverige, Hyres- och arrendenämnden i Göteborg, Kammarrätten i Göteborg

På nätverksträffen kommer förtroendevalda från domstolar i ditt närområde att delta tillsammans med ledamöter från Saco-S Domstol. Det är en möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra fackligt förtroendevalda inom Sveriges Domstolar.

Nätverksträffens program:

  • Lönerevision
  • Dialog med arbetsgivaren (samverkan och APT)
  • Hur ser förutsättningarna ut på domstolarna för att nyttja förtroendearbetstid/flextid?

Oavkortad lön (ej traktamente) utgår enligt lagen om facklig förtroendeman. Jusek bjuder på lunch och står för resekostnader! Anmäl dig gärna så snart som möjligt men senast den 16 november 2018 till madeleine.larsson_saco-s@dom.se

Har du andra frågor eller funderingar kring nätverksträffarna hör gärna av dig!

Ytterligare nätverksträffar planeras för 2019. Håll utkik på hemsidan för mer information!

Kontakt vid frågor Madeleine Larsson madeleine.larsson_saco-s@dom.se 070-100 05 11