Nyheter {from} {to} av 39

Årsmöte 2023

2023-03-24

Saco-S Domstol önskar dig välkommen till årsmötet den 30 mars 2023. Nedan finns handlingarna till mötet.

Ett liv i rörelse - Saco-S Domstols beredningsjuristprojekt

2023-03-13

Ta del av Saco-S Domstols rapport Ett liv i rörelse rörande utveckling av beredningsjuristrollen inom allmän domstol.

Lönerevision 2023

2023-01-27

Nu är förhandlingarna inför årets lönerevision klara. Nedan finner du information om lönerevisionen samt förhandlingsprotokoll.

Nya normalstadgar i Saco-S föreningar inom Sveriges Domstolar

2023-01-26

I samråd med Akavia har Saco-S Domstol tagit fram nya normalstadgar för lokal-lokala Saco-S föreningar ute på domstolarna.

Information om din roll som förtroendevald

2023-01-26

Här har vi samlat lite information som riktar sig till dig som förtroendevald.

Skyddsombud

2022-04-04

<p>Din domstol ska ha ett skyddsombud (se 6 kap. 2 &sect; f&ouml;rsta stycket <a...

Lönerevision 2022

2022-01-27

Nu är förhandlingarna inför årets lönerevision klara. Nedan finner du information om lönerevisionen, förhandlingsprotokoll och LönePM.

Debatt: Gratisarbete och stress - vardag för notarierna i hela landet

2021-12-07

Saco-S Domstol har tillsammans med Akavia publicerat en debattartikel i Dagens juridik med anledning av notariernas arbetsmiljö och arbetsbelastning.

Information inför lönerevisionen 2021

2021-02-18

Saco-S Domstol har publicerat information om lönerevisionen 2021.

Medlemsinformation december 2020 - information om föräldrapenning

2020-12-11

Saco-S Domstol har publicerat ny medlemsinformation. Informationen kan läsas via länkarna nedan.

Kvälls- och helgberedskap

2020-10-20

Precis före sommarsemestern tecknades ett nytt avtal om ersättning för kvälls- och helgberedskap för personalen vid Sveriges domstolar....

Avtal om ersättning vid helg- och kvällsberedskap

2020-06-25

Förhandlingarna om ersättning vid helg- och kvällsberedskap är nu avslutade och parterna är överens om vilka ersättningsnivåer som ska gälla från...

Föräldralön

2020-06-02

<p>Den 2 oktober 2018 sl&ouml;t Saco-S Domstol ett avtal om f&ouml;r&auml;ldral&ouml;n med bl.a. Domstolverket.<a title="L&auml;s avtalet...

Historik över lönesättningen av ordinarie domare och hyresråd

2020-06-02

Lönesättning av ordinarie domare och hyresråd har under lång tid varit en aktuell fråga. Här kan du läsa en historik över de förhandlingar som har...

Debattartikel om notariers arbetsförhållanden

2019-11-28

Saco-S Domstol har tillsammans med Jusek publicerat en rapport gällande notariers arbetsförhållanden. I samband med att rapporten släpptes...

Notarienkäten 2019

2019-11-28

Saco-S Domstol har mellan maj 2017 och september 2018 skickat ut en enkätundersökning till samtliga personer som under perioden fullgjort...

Medlemsinfo december 2018 - Uppföljning av #metoo och #medvilkenrätt

2019-01-02

Medlemsinformation från december 2018 om uppföljning av #metoo och #medvilkenrätt.

#medvilkenrätt

2017-11-15

Saco-S Domstol välkomnar #medvilkenrätt

Historik över lönesättningen av ordinarie domare och hyresråd

2017-06-28

Lönesättning av ordinarie domare och hyresråd har under lång tid varit en aktuell fråga. Här kan du läsa en historik över de förhandlingar som har...

Saco-S Domstol mötte administrationen på Svea hovrätt

2017-02-22

Mot bakgrund av att många notarier upplever antagningen till domarutbildningen som otydlig tog Saco-S Domstol initiativ till ett möte med de...

Visa fler