Nyheter {from} {to} av 19

Nyhetsbrev oktober 2021

2021-10-22

<p>Saco-S Domstol har publicerat ett nyhetsbrev f&ouml;r oktober 2021. Nyhetsbrevet hittar du <a title="Nyhetsbrev oktober 2021"...

Notarieenkäten 2019

2019-11-28

Saco-S Domstol har mellan maj 2017 och september 2018 skickat ut en enkätundersökning till samtliga personer som under perioden fullgjort...

Medlemsinformation december 2018

2019-01-02

Månadens medlemsinformation innehåller bl.a. information om nätverksträffar för förtroendevalda, aktuella avtal och en uppföljning av #metoo och...

Medlemsinformation juni 2018

2018-10-08

Månadens medlemsinformation innehåller bl.a. information om GDPR för förtroendevalda och Domstolsverkets översyn av avtal gällande jour och...

Medlemsinformation februari 2018

2018-02-09

Månadens medlemsinformation innehåller information inför årets lönerevision. Du får bl.a. tips inför det lönesättande samtalet.

Förhandlingarna är nu klara!

2018-01-23

Förhandlingarna mellan Saco-S Domstol och Domstolsverket avseende lönerevisionen per den 1 april 2018 är nu klara. Logga in här på hemsidan för att...

#medvilkenrätt

2017-11-15

Saco-S Domstol välkomnar #medvilkenrätt

Medlemsinformation september 2017

2017-09-08

Här hittar du informationen från september 2017

Saco-S Domstols enkät avseende löneprocessen

2017-06-29

Ta chansen att berätta för oss vad du tycker om den lönesättande processen inom Sveriges Domstolar!

Saco-S Domstol önskar trevlig sommar!

2017-06-29

Läs den sista medlemsinformationen innan semestrarna här.

Medlemsinformation lönerevision 2017

2017-03-29

Här hittar du information om lönerevisionen 2017

Saco-S Domstol mötte administrationen på Svea hovrätt

2017-02-22

Mot bakgrund av att många notarier upplever antagningen till domarutbildningen som otydlig tog Saco-S Domstol initiativ till ett möte med de...

Välkommen till årsmöte!

2017-02-10

Årsmötet äger rum den 27 mars kl. 17.00 på Juseks kansli i Stockholm

Medlemsinformation februari 2017

2017-02-06

Här hittar du informationen från februari 2017.

Ny länk för dig som är förtroendevald

2017-01-10

Den här länken ska du som vill registrera dig som förtroendevald inom Sveriges Domstolar använda.

Medlemsinformation december 2016

2017-01-05

Här hittar du informationen från december 2016.

Medlemsinformation oktober 2016

2016-10-31

Här hittar du den nya medlemsinformationen från oktober 2016.

Föredragandes och beredningsjuristers utveckling

2016-10-20

Domstolsverket och Jusek har haft ett partsgemensamt projekt där karriärs- och utvecklingsmöjligheter för föredragande och beredningsjurister...

Medlemsinformation maj 2016

2016-06-15

Som anställd inom Sveriges Domstolar och som medlem i något av de fackförbund som tillhör Saco-S (Jusek, DIK, Sveriges arkitekter m.fl.) är du nu...

Visa fler