#medvilkenrätt

Saco-S Domstol välkomnar #medvilkenrätt

Senast uppdaterad: Onsdag 15 nov 2017

Under gårdagen publicerades ett upprop där en stor grupp kvinnliga jurister vittnar om sexuella övergrepp, trakasserier och kränkningar på arbetsplatser i alla delar av rättsväsendet – även Sveriges Domstolar. Saco-S välkomnar uppropet. Vi arbetar aktivt för att Sveriges Domstolar ska vara en arbetsplats med god arbetsmiljö och fritt från alla typer av kränkningar. Vi har tagit upp frågan med Domstolsverket och jobbar för att frågan ska lyftas inom organisationen.

Vi vill påminna våra medlemmar om att de kan vända sig till sina förtroendevalda på domstolen eller till oss i Saco-S Domstol för att få hjälp och stöd om man utsätts för kränkande behandling, trakasserier eller andra övergrepp på sin domstol.

Vi vill även lyfta fram den checklista som Jusek tagit fram som stöd för den som utsätts för sexuella trakasserier.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller synpunkter!

Elisabeth Åberg, elisabeth.aberg_Saco-S@dom.se
Ordförande, Saco-S Domstol
036-15 55 12 / 070-188 79 38

Anna Hill, anna.hill_Saco-S@dom.se
Ledamot, Saco-S Domstol
036-442 21 70 /070-180 89 49

Hanna Jönarp, hanna.jonarp_Saco-S@dom.se
Vice ordförande, Saco-S Domstol
036-15 55 78 / 070-104 00 33

Amanda Elfström, amanda.elfstrom@dom.se
Facklig förtroendevald, Förvaltningsrätten i Stockholm
070-186 65 26

Camilla Gannvik, camilla.gannvik@jusek.se
Ombudsman Jusek
08-665 29 32/070-665 29 32