Saco-S Domstol mötte administrationen på Svea hovrätt

Mot bakgrund av att många notarier upplever antagningen till domarutbildningen som otydlig tog Saco-S Domstol initiativ till ett möte med de administrativa fiskalerna på Svea hovrätt.

Publicerad: Onsdag 22 feb 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 22 feb 2017

Träffen ägde rum över en lunch förra veckan varvid Saco-S Domstol informerades om stegen i antagningsprocessen på Svea hovrätt. En fråga som diskuterades var om det har betydelse från vilken domstol respektive vilket domstolsslag man har sin notariemeritering från. Beskedet från administrationen var att alla sökanden behandlas utifrån samma förutsättningar. Emellertid är det ofta få sökande med bakgrund från t.ex. förvaltningsrätt.

Mötet upplevdes som mycket positivt av båda parter och den gemensamma synen var att det är viktigt att processen upplevs som transparent av de sökande. Administrationen på Svea hovrätt uppmanar därför de sökande att ta del av den information som finns på hemsidan (se länken till höger på sidan) och att de gärna svarar på frågor om processen. Maila dem på svea.administrativaenheten@dom.se eller ring 08-561 671 44 / 08-561 671 43. Självklart går det även bra att ta kontakt med oss på Saco-S Domstol och ställa dina frågor, du kan maila elin.thyr@jusek.se eller ringa 08-665 29 42 / 070-665 29 42.

Är du intresserad av att ansöka om anställning som fiskal på någon annan överrätt? Ta kontakt med den som är administrativ fiskal på den överrätten och ställ dina frågor.

Saco-S Domstols ambition är att ta kontakt med administrationen på andra överrätter i landet för att fortsätta den dialog som påbörjats genom detta möte.

Alltså, är du osäker på hur det fungerar? Fråga!