Saco-S Domstols enkät avseende löneprocessen

Ta chansen att berätta för oss vad du tycker om den lönesättande processen inom Sveriges Domstolar!

Publicerad: Torsdag 29 jun 2017

Senast uppdaterad: Torsdag 29 jun 2017

Vi vet att lön är en viktig fråga för våra medlemmar.

Under onsdagen den 28 juni 2017 skickades en enkät avseende den lönesättande processen inom Sveriges Domstolar ut till samtliga våra medlemmar som lönesätts individuellt. Det lokala löneavtalet mellan DV och Jusek har nu varit i kraft sedan den 25 maj 2011. Under tidigare år har DV och Jusek gemensamt skickat ut en enkät om hur lönerevisionen upplevdes. Saco-S Domstol kommer i år att genomföra en egen enkät.

Dina synpunkter är viktiga för styrelsens fortsatta arbete med att förbättra löneprocessen på din arbetsplats. Resultatet kommer vi att skicka ut efter sommaren. Vi kommer också att berätta om hur vi tänker fortsätta vårt arbete med att förbättra löneprocessen.

Ta chansen att berätta för oss om din upplevelse!

Om du har frågor om enkäten eller inte har fått den och önskar svara, kontakta oss på saco-s.domstol@dom.se.