Hur startar vi en förening?

För att starta en lokal-lokal förening börjar du med att höra av dig till oss på saco-s.domstol@dom.se

Vi kommer då att ta kontakt med dig och hjälpa er medlemmar på domstolen för att komma igång med föreningen. Vi har material och information om bl.a. vad er roll som förtroendevalda innebär och Saco-S fackliga politik. 

Vi kommer också bistå er med kallelse till det konstituerande mötet och att anta stadgar. Saco-S har nya normalstadgar som du hittar här