Om oss

Saco-S föreningen vid Karlstads universitet verkar genom de fackligt förtroendevalda. Alla förtroendevalda väljs årligen vid föreningens årsmöte som hålls i början av året. De förtroendevalda har exempelvis styrelseuppdrag, representerar medlemmarna i de lokala arbetsgrupperna, handhar individärende, genomför förhandlingar eller är ledamöter i valberedningen. Med mer än 650 medlemmar organiserade i en rad olika Sacoförbund påverkar vi vår arbetsplats till det bättre! Samverkan, dialog och lösningsfokuserat förhållningssätt är något vi strävar efter.

Publicerad: Fredag 7 jul 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 17 apr 2018

Saco-S-föreningen vid Karlstads universitet är ett lokalt samverkansorgan för alla förbund inom Saco-s. Föreningen förhandlar för medlemmar vid universitet. Många av de 23 förbund som finns inom Saco-S är representerade vid högskolan. Störst är SULF (Sveriges universitetslärares förbund), som därför också är kontaktförbund vid Karlstads universitet. Att de är kontaktförbund innebär att SULF bistår högskolans Saco-S-förening i det dagliga arbetet genom att ansvara för att de fackliga förtroendevalda har bra kompetens och tillgång till specialkompetens inom till exempel arbets- och avtalsrätt.