Om oss

Saco-S föreningen vid Karlstads universitet verkar genom fackligt förtroendevalda som företräder medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Med mer än 650 medlemmar organiserade i en rad olika Sacoförbund påverkar vi vår arbetsplats till det bättre!

Publicerad: Fredag 7 jul 2017

Senast uppdaterad: Onsdag 20 jun 2018

Vår strävan är att skapa ett hållbart arbetsliv för våra medlemmar genom samverkan, dialog och ett lösningsfokuserat förhållningssätt. Vår viktigaste uppgift är att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen, erbjuda stöd och råd och företräda dem i olika kontakter med arbetsgivaren. Nyckelfrågor som vi arbetar med är:

  • Lön
  • Arbetsmiljö
  • Jämställdhet
  • Kompetensutveckling
  • Medbestämmande

Det vi gör är till exempel:

  • att ge stöd och råd i fackliga frågor till enskilda medlemmar
  • att ha en regelbuden dialog med arbetsgivaren, tex via MBL möten
  • att medverka i löneprocessen
  • att förhandla om lokala avtal (se våra lokala  avtal här - inloggning krävs)
  • att erbjuda utbildningstillfällen och seminarier

Organisation

Saco-S-föreningen vid Karlstads universitet är ett lokalt samverkansorgan för alla förbund inom Saco-s. Många av de 23 förbund som finns inom Saco-S är representerade vid högskolan. Störst är SULF (Sveriges universitetslärares förbund), som därför också är kontaktförbund vid Karlstads universitet. Att de är kontaktförbund innebär att SULF bistår högskolans Saco-S-förening i det dagliga arbetet genom att ansvara för att de fackliga förtroendevalda har bra kompetens och tillgång till specialkompetens inom till exempel arbets- och avtalsrätt.