MÅNDAG 18 APRIL

Basutbildning för nya arbetsplatsombud

10:00 - 16:00

Samordnare för dagen är avdelningsstyrelsen Huvudkontoret

Utbildningstillfälle i Stockholm för nya arbetsplatsombud för att ge en grund kring avtal, processer och roller.