För medlemmar

Saco-S Arbetsförmedlingen utgörs av över 5500 medlemmar och den är enda fackliga organisationen som aktivt jobbar för akademikernas frågor inom Arbetsförmedlingen. Saco-S Arbetsförmedlingen är en förening inom Saco-S, en förhandlingsorganisation för statligt anställda akademiker och består av 21 Sacoförbund. Tillsammans företräder vi närmare 87 500 akademiker på olika myndigheter och verk.

Senast uppdaterad: Onsdag 31 jan 2018