Avdelningsstyrelser

Saco-S Arbetsförmedlingen består av 13 avdelningsstyrelser.

Senast uppdaterad: Måndag 25 jun 2018

Avdelningsstyrelserna med dess ordförande, vice ordförande och ledamöter ansvarar för kontakt med arbetsgivarpart och arbetsplatsombud inom ett regionalt område. Det finns tre undantag, där avdelningsstyrelsena ansvarar för specifika yrkesroller eller verksamhetsområden som finns spridda runt om i landet.

Avdelningsstyrelsen Norra Norrland
omfattar Norrbottens län och Västerbottens län.
Ordförande: Agneta Sandvärn
Kontakt: agneta.sandvarn@arbetsformedlingen.se  

Avdelningsstyrelsen Södra Norrland
omfattar tre län, Jämtland, Västernorrland och Gävleborg.
Ordförande: Kristina Olsson
Kontakt: kristina.e.olsson@arbetsformedlingen.se 

Avdelningsstyrelse Västra Svealand
omfattar Dalarnas län, Örebro län och Värmlands län.
Ordförande: Ulrika Svahn-Lodin
Kontakt: saco-vastra-svealand@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Norra Mälardalen
omfattar Uppsala län och Västmanlands län.
Ordförande: Ulf Schultzberg
Kontakt: ulf.schultzberg@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Stockholm Gotland
omfattar Stockholms län och Gotland.
Ordförande: Edita Gasal
Kontakt: edita.gasal@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Södra Mälardalen Östergötland
omfattar Södermanland och Östergötland
Ordförande: Jenny Grieves
Kontakt: saco-s-sodramalardalenostergotland@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Nordvästra Götaland
omfattar Västra Götalands län med undantag för kommunerna i Göteborgsregionen (se nedan).
Ordförande: Catarina Backgård
Kontakt: saco-avdelning-nordvastra-gotaland@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Göteborg Halland
omfattar kommunerna i Göteborgsregionen plus Orust, Herrljunga och Vårgårda samt Hallands län. Även Af Sjöfart ingår i avdelningen.
Ordförande: Marianne Mattsson
Kontakt:saco-s-goteborg-halland@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Småland Blekinge
omfattar fyra län Blekinge, Jönköping, Kalmar och Kronoberg.
Ordförande: Mikael Holmåker
Kontakt:saco-avdelning-smaland-blekinge@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Skåne
omfattar Skånes län.
Ordförande: Anette Hedman Åberg
Kontakt: saco-sskane@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Nationell Service
omfattar kundtjänst, kultur media, ersättningsprövning, och digitala Arbetsförmedlingen.
Ordförande: Ingela Larsson
Kontakt:saco-snationellservice@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Huvudkontoret
omfattar medlemmar vid avdelningar kopplade till huvudkontoret.
Ordförande: Andreas Deniz
Kontakt:saco-hk@arbetsformedlingen.se

Avdelningsstyrelsen Rehabilitering till Arbete
omfattar specialisterna inom rehab inom hela myndigheten.  
Ordförande: Linda Löfgren
Kontakt: