Samverkansorganet Saco-S Af

Publicerad: Måndag 28 mar 2016

Senast uppdaterad: Måndag 25 jun 2018

Samverkansorganet Saco-S Arbetsförmedlingen samordnar med arbetsgivarpart i myndighetsfrågor, deltar vid myndighetssamverkan och samordnar avdelningsordföranden.

Saco-s Arbetsförmedlingen består  av 5 representanter: ordförande, vice ordförande samt 3 ledamöter. I dagsläget är vice orförande posten vakant. Under verksamhetsåret juli 2017 - juni 2018 ser styrelsen ut enlig nedan:

Ordförande Helén Justegård

Ordförande
Helén Justegård

Ledamot Lars Eklund

Vice ordförande 
Lars-Johan Eklund

 Kassör Anders

Kassör
Anders Jansson

Ledamot
Kristina Olsson