Vår organisation

Senast uppdaterad: Onsdag 10 aug 2016

Det är inte alltid lätt att få grepp om vår organisation, arbetsfördelning och vem som återfinns i vilket sammanhang. Delvis beror det på att föreningen representerar 21 förbund, men också för att vi inom föreningen har 13 avdelningsstyrelser.

Föreningen följer i stort sett samma inre organisation som Arbetsförmedlingen. Detta för att möta "rätt" arbetsgivarpart vid förhandlingar och samverkan.

Bilden nedan är ett försök att illustrera vår arbetsfördelning så enkelt som möjligt: