Vi behöver dig och ditt engagemang!

Kan du tänka dig att engagera dig som förtroendevald inom Saco-S i SPSM? Just nu behöver vi fler avdelningsombud med intresse av att vara en del i det fackliga arbetet. Du får gärna vara nybörjare.

Publicerad: Måndag 6 nov 2017

Senast uppdaterad: Måndag 6 nov 2017

Att arbeta fackligt inom Specialpedagogiska skolmyndigheten är ofta roligt, engagerande och utvecklande. Det ger insikter och kunskaper om hur myndigheten styrs och fungerar. I din roll som avdelningsombud i Saco-S får du också nya kontakter och möjligheter att påverka hur arbetsplatsen utvecklas för att bli bättre för medlemmarna.

Våra medlemmar i Saco-S finns i varje avdelning och region inom myndigheten. Som avdelningsombud företräder du medlemmar som finns inom din avdelning. I den rollen har du stöd från Saco-S styrelse. Flertalet av våra avdelningsombud är representanter i samverkansgrupper på avdelnings- och myndighetsnivå. 

Vad innebär det?

Det fackliga uppdraget innebär att skapa bra förutsättningar för oss som akademiker i myndigheten. Det är ett viktigt och inspirerande uppdrag där vi har möjlighet att bidra till såväl verksamhets- som individutveckling. Vi träffar avtal med arbetsgivaren om löner, arbetstid och andra anställningsvillkor. Vår roll är också att vara ett stöd och en samtalspartner till medlemmarna när det gäller lokala frågor på arbetsplatser inom avdelningen. 

Vill du veta mer om vårt fackliga arbete och hur du kan bli avdelningsombud, är du välkommen att höra av dig till:
Katarina Miiros, ordförande, tel. 5052
Ingrid Mauritsson, vice ordförande, tel. 5501