Frågor och svar

Här hittar du svar på vanliga frågor.

Hur ska jag veta vem som är mitt fackliga ombud?
Här på sidan, under rubriken Om oss, hittar du alla ombud och arbetsmiljöombud.

Jag får inte information från Saco-S i SPSM, vad beror det på?
Det kan beror på att du inte finns med i vårt medlemsregister. Kontakta ett av ombuden på din avdelning/region och tala om att du tillhör något av Saco-S medlemsförbund. 

Vilka försäkringar får jag genom medlemskap i ett Saco-S förbund?
Medlemsförmånerna varierar mellan de olika förbunden. Kontakta ditt förbund för att få reda på vilka försäkringar som ingår i medlemskapet och vilka övriga försäkringar du kan teckna individuellt.