ONSDAG 10 MAJ - TORSDAG 11 MAJ
Hotel C Stockholm

Nystart för Saco-S! Utvecklingsdagar för fackliga ombud och arbetsmiljöombud

Alla fackliga ombud och arbetsmiljöombud i Saco-S i SPSM träffas för erfarenhetsutbyte och planering. På programmet står bland annat arbetsmiljö, lönebildningsarbete och bygga nytt för Saco-S föreningen i SPSM.