Lönebildning

Lönebildningsprocessen innebär en regelbundet återkommande dialog mellan parterna inriktad på de frågor som har betydelse för framtida resultat i förhållande till uppsatta mål, utveckling och lön.

Här hittar du Saco-S lokala avtal med arbetsgivaren för lönerevision med stöd av RALS-T 2010 (inloggning krävs).

Och här ser du vårt årshjul för lönebildning:

Årshjul.pdf