Nyheter {from} {to} av 10

Hållbart arbetsliv i nytt statligt avtal

2017-10-09

Den 4 oktober tecknade Saco-S ett nytt tillsvidareavtal med Arbetsgivarverket. Saco-S har fått igenom att parterna väsentligen ska öka sina...

Nytt årshjul för lönebildning

2017-06-28

Under senaste halvåret har vi inom Saco-S arbetat med frågor om löner, samverkansarbete och arbetsmiljö i myndigheten. Vi har bland annat tagit...

Medlemsenkät

2017-01-16

I höstas genomfördes en enkät för medlemmarna i Saco-S för att styrelsen skulle få en bild av vilka områden som behöver utvecklas. Här kommer en...

Nytt lokalt löneavtal för Saco-S

2016-12-16

Ett nytt lokalt ramavtal för löner har tecknats mellan Saco-S och Specialpedagogiska skolmyndigheten. Överenskommelsen innebär också att...

Nytt lokalt löneavtal på gång

2016-11-16

Förhandling pågår

Frågor vid medlemsmötet

2016-11-01

Vid medlemsmötet 20 september fick ordföranden ett par frågor.

Boka in årsmötet redan nu!

2016-10-27

Den 9 februari 2017 är du som medlem välkommen att delta.

Medlemsmöte den 20 september!

2016-09-05

Hur kan vi som medlemmar i Saco-S bidra till en levande samverkan i SPSM? Den 20 september välkomnar vi alla medlemmar till ett möte via video. Vi...

Vi behöver dig och ditt engagemang!

2016-04-25

Kan du tänka dig att engagera dig som förtroendevald inom Saco-S i SPSM? Just nu behöver vi fler avdelningsombud med intresse av att vara en del i...

Vill du jobba fackligt?

2015-12-08

Kan du tänka dig att engagera dig som förtroendevald? Det är ett viktigt och inspirerande uppdrag. Just nu pågår valberedningens arbete med att...

Visa fler