Styrelse

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till oss i Saco-S föreningens styrelse.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Tisdag 1 okt 2019

Ordförande

Ingrid Mauritsson

VO Specialpedagogiskt stöd

ingrid.mauritsson@spsm.se

telefon 010-473 55 01 

 

Vice ordförande

Katarina Miiros

VO Stöd och styrning

katarina.miiros@spsm.se

telefon 010-473 50 52

 

Sekreterare

Jenny Ahinko

VO Specialpedagogiskt stöd

jenny.ahinko@spsm.se

telefon 010-473 5171, 0722-373847

 

Kassör

Annalena Jonsson

VO Specialskola

annalena.jonsson@spsm.se

telefon 010-473 68 55

                               

Övriga ledamöter

Anna Nordesjö

VO Specialpedagogiskt stöd

anna.nordesjo@spsm.se

telefon 010-473 55 56

 

Suppleanter

Vuokko Einarsson

VO SPecialpedagogiskt stöd

vuokko.einarsson@spsm.se

telefon 010-473 53 02

 

Malou Nordlöf Ekström

VO Kunskapsutveckling 

malou.nordlof-ekstrom@spsm.se

telefon 010-473 50 62