Styrelse

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till oss i Saco-S föreningens styrelse.

Publicerad: Tisdag 8 dec 2015

Senast uppdaterad: Fredag 10 mar 2017

 

Ordförande

Katarina Miiros

Stabsavdelningen

telefon 010-473 50 52

 

Vice ordförande

Ingrid Mauritsson

Södra regionen

telefon 010-473 55 01   

 

Sekreterare

Peter Lindgren

Statsbidragsavdelningen

telefon 010-473 53 82 

 

Kassör

Annalena Jonsson

Mellersta regionen

telefon 010-473 68 55

                               

Övriga ledamöter

Anna Nordesjö

Norra regionen

telefon 010-473 55 56

 

Suppleant

Merja Mustonen Prim

Läromedelsavdelningen

telefon 010-473 57 01

 

Malou Nordlöf Ekström

Avdelningen för verksamhetsutveckling 

telefon 010-473 50 62