Styrelse

Här hittar du namn och kontaktuppgifter till oss i Saco-S föreningens styrelse.

Senast uppdaterad: Fredag 18 feb 2022

Ordförande

Ingrid Mauritsson

VO Specialpedagogiskt stöd

ingrid.mauritsson@spsm.se

telefon 010-473 55 01 

 

Vice ordförande

Anna Nordesjö

VO Specialpedagogiskt stöd

anna.nordesjo@spsm.se

telefon 010-473 55 56

 

2:e vice ordförande

Jenny Ahinko

VO Specialpedagogiskt stöd

jenny.ahinko@spsm.se 

telefon 010- 473 51 71

 

Sekreterare

Joel Rutschman

VO Specialpedagogiskt stöd 

joel.rutschman@spsm.se 

telefon 010-473 58 95

 

Ledamot

Petra Eklund

VO Stöd och styrning

petra.eklund@spsm.se

 SMS: 070-5865757 

                               

Suppleanter

Annalena Jonsson

VO Specialskola

annalena.jonsson@spsm.se

telefon 010-473 68 55

 

Heléne Slivka

VO Specialpedagogiskt stöd

helene.slivka@spsm.se

telefon 010-473 53 69