Informationsblad från föreningens styrelse

Föreningens styrelse skickar ett par gånger per termin ut ett informationsblad i vilket de försöker hålla medlemmarna uppdaterade om vad som är på gång. Informationsbladen hittar du här.

Senast uppdaterad: Torsdag 14 dec 2017