Frågor som berör teknisk-administrativ (TA) personal

Senast uppdaterad: Tisdag 24 okt 2017

Fråga om kollektivavtal

FRÅGA: Vilka lokala gäller för teknisk och administrativ (TA) personal?

SVAR: De lokala avtal som gäller specifikt för TA-personal är följande:

- Lokalt kollektivavtal om arbetstid for teknisk och administrativ (TA) personal
- Lokalt kollektivavtal om ersättning vid tjänsteresa och förrättning

Det finns även andra lokala avtal såsom det lokala RALS-avtalet (Ramavtal om löner m.m.) som gäller för all personal på Högskolan Dalarna.

Du hittar avtalen som gäller specifikt för TA-personal till höger på denna sida.

För samtliga lokala avtal se sidan Kollektivavtal