Kontakt med representanter i de lokala informationsgrupperna vid arbetsplatsärenden

Om ditt ärende är av arbetsplatskaraktär snarare än ett personligt ärende så kontaktar du någon av representanterna i din lokala informationsgrupp.

Arbetsplatsärenden

Om du har frågor eller synpunkter som rör din arbetsplats vänder du dig till din representant i den lokala informationsgruppen.

Medlemmar inom Högskoleförvaltningen, UFK och Biblioteket vänder sig till någon av följande:

Lisa Eliasson, e-post lwu@du.se 
Maria Kvarnström Ägnas, e-post mka@du.se 
Satu Sundström, e-post ssu@du.se   

Medlemmar inom Akademin Humaniora och medier vänder sig till någon av följande:

Åsa Mattsson, e-post amt@du.se
Monika Stridfeldt, e-post mst@du.se
David Gray, e-post dgy@du.se
Anna Åkerstedt, e-post anj@du.se

Medlemmar inom Akademin Industri och samhälle vänder sig till någon av följande:

Patrik Mosveen, e-post pmv@du.se
Hasan Fleyeh, e-post hfl@du.se
Hajo Holtz, e-post hht@du.se

Medlemmar inom Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vänder sig till någon av följande:

Hannele Junkala, e-post hju@du.se
Inger Lundberg-Santesson, e-post ilu@du.se
Lena Dahlberg, e-post ldh@du.se 
Monika Jansson, e-post mjn@du.se