Kontakt med representanter i de lokala informationsgrupperna vid arbetsplatsärenden

Om ditt ärende är av arbetsplatskaraktär snarare än ett personligt ärende så kontaktar du någon av representanterna i din lokala informationsgrupp. Se nedan för kontaktuppgifter.

Senast uppdaterad: Torsdag 28 mar 2019

Arbetsplatsärenden

Om du har frågor eller synpunkter som rör din arbetsplats vänder du dig till din representant i den lokala informationsgruppen.

Medlemmar inom Högskoleförvaltningen, UFK och Biblioteket vänder sig till någon av följande:

Åsa Montin, e-post asmo@du.se 


Medlemmar inom Akademin Humaniora och medier vänder sig till någon av följande:

Åsa Mattsson, e-post amt@du.se
Monika Stridfeldt, e-post mst@du.se
David Gray, e-post dgy@du.se
Anna Åkerstedt, e-post anj@du.se


 Medlemmar inom Akademin Industri och samhälle vänder sig till någon av följande:

Patrik Mosveen, e-post pmv@du.se
Hasan Fleyeh, e-post hfl@du.se
Klas Sundberg, e-post ksu@du.se
Pascal Rebreyand, e-post prb@du.se


Medlemmar inom Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vänder sig till någon av följande:

Inger Lundberg-Santesson, e-post ilu@du.se
Linnea Gustafsson, e-post lgt@du.se 
Madeleine Michaelsson, e-post mmh@du.se
Satu Sundström, e-post ssu@du.se