Kontakt med representanter i de lokala informationsgrupperna vid arbetsplatsärenden

Om ditt ärende är av arbetsplatskaraktär snarare än ett personligt ärende så kontaktar du någon av representanterna i din lokala informationsgrupp.

Arbetsplatsärenden

Om du har frågor eller synpunkter som rör din arbetsplats vänder du dig till din representant i den lokala informationsgruppen.

 - Medlemmar inom Högskoleförvaltningen, UFK och Biblioteket vänder sig till Lisa Eliasson, e-post lwu@du.se  

 - Medlemmar inom Akademin Humaniora och medier vänder sig till Åsa Mattsson, e-post amt@du.se eller Monika Stridfeldt, e-post mst@du.se

 - Medlemmar inom Akademin Industri och samhälle vänder sig till Patrik Mosveen, e-post pmv@du.se eller Hasan Fleyeh, e-post hfl@du.se

 - Medlemmar inom Akademin Utbildning, hälsa och samhälle vänder sig till Hannele Junkala, e-post hju@du.se eller Monika Jansson, e-post mjn@du.se eller Lena Dahlberg, ldh@du.se e-post