Välkommen till oss!

Saco-S vid Linnéuniversitetet är en facklig sammanslutning som organiserar akademiker inom vårt lärosäte.

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation består av 21 självständiga fack- och yrkesförbund inom privat, kommunal och statlig sektor. Saco-S vänder sig till statligt anställda akademiker och Saco-S-föreningen vid Linnéuniversitetet är med sina nästan 1 000 medlemmar den största fackliga organisationen vid universitetet.