BLI MEDLEM

Bli medlem i ett Sacoförbund!

Publicerad: Tisdag 5 maj 2020

Senast uppdaterad: Onsdag 6 maj 2020

Det finns många skäl till att gå med i ett Sacoförbund. Genom att vara med bidrar du till att stärka anställningsvillkoren på svensk arbetsmarknad. Det är genom kollektivets styrka som du kan få tillgång till de individuella förmåner Saco och Sacoförbunden har förhandlat fram. Det handlar exempelvis om professionell rådgivning i karriärfrågor, inkomstförsäkring och Sveriges bästa lönestatistik.

Markera länken ovan så finner du ditt Sacoförbund och kan bli medlem du också.

Observera att tre förbund inom Saco inte är med i förhandlingsorganisationen Saco-S. Medlemmar i Officersförbundet, Reservofficerarna och Sveriges Lärare äger Saco-S-föreningen INTE rätt att förhandla för, såtillvida de inte också är anslutna till något ytterligare Saco-förbund (dvs är s k dubbelanslutna).