SACOFÖRBUND

Saco-S består av 18 självständiga fackförbund. Av dessa har 15 förbund medlemmar vid Linnéuniversitet, där SULF, Akavia, Akademikerförbundet SSR, DIK, Sveriges Ingenjörer och Naturvetarna tillhör de största. Några av av dessa förbund har även verksamhet lokalt vid lärosätet.

Publicerad: Fredag 16 jun 2023

Senast uppdaterad: Fredag 16 jun 2023

Saco-S-förbund med verksamhet vid lärosätet

SULF, Sveriges Universitetslärare och forskare, har bildat en lokalförening vid lärosätet – med en styrelse som består av:

Saco-S-förbund med medlemmar vid lärosätet

Centrala hemsidor till de fackförbund som har medlemmar vid Linnéuniversitetet når du via länkarna nedan:

Akademikerförbundet SSR

Akavia

DIK

Fysioterapeuterna

Naturvetarna  

Sjöbefälsföreningen

SRAT, Fackförbundet för akademiker i samhällsbärande professioner

Sveriges Arbetsterapeuter

Sveriges Arkitekter

Sveriges Ingenjörer

Sveriges läkarförbund

Sveriges Psykologförbund

Sveriges Skolledare

Sveriges universitetslärare och forskare, SULF

Sveriges Veterinärförbund