Nyheter {from} {to} av 6

Lönerevision 2019

2019-11-05

På Luleå tekniska universitet påbörjas nu 2019 års lönerevision som avser perioden 2019-10-01 – 2020-09-30.

Enkät om lönesättande samtal

2019-10-01

Under våren 2019 gjordes en enkätundersökning bland Saco:s medlemmar angående deras upplevelser av lönesättande samtal under lönerevisionen 2018.

Föreläsning om stresshantering och effektivitet på jobbet den 20 sept.

2019-08-29

Ett webbinarium om hur man blir effektiv, strukturerad och får mer gjort på jobbet.

Enkät om lokaler

2019-06-19

Under januari 2019, i samarbete mellan fackförbunden Saco, SEKO och ST vid Luleå tekniska universitet, genomfördes en enkätundersökning om...

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2019-05-07

Ett nytt projekt har startats för att titta på förutsättningarna för friska och välmående arbetsplatser. Projektet pågår till januari 2020. Via...

Löne-enkätsammanställningen för lönesättande samtal är klar!

2016-02-01

Vi har bett våra medlemmar svara på frågor kring de lönesättande samtal som delvis införts på LTU. Svaren finner ni i dokumentet.

Visa fler