Nyheter {from} {to} av 20

Lönerevision och statistik 2023

2023-09-07

Här finner du information inför lönesättning samt statistik per institution och befattning.

Årsmöte och protokoll 2023

2023-09-05

Här finner du verksamhetsberättelsen för 2023 samt årsmötesprotokollet.

Verksamhetsberättelse 2022

2023-03-03

Här finner du verksamhetsberättelsen för 2022

Årsmötesprotokoll 2022

2023-03-03

Här finner du protokoll från årsmötet 2022.

Öppet seminarium upphovsrätt

2022-05-19

Välkommen till Sanna Wolks föreläsning om upphovsrätt 24 maj 2022, kl 15.00. Lokal: A117

Utfall lönerevision för sacomedlemmar 2021

2022-05-11

Utfall lönerevisionen 1 oktober 2021 för sacomedlemmar vid LTU. I dokumentets tabell presenteras en sammanställning av det senaste löneutfallet för...

Sammanställning löner institutionsvis per befattning

2022-03-04

Här hittar du en sammanställning av löner institutionsvis och per befattning för år 2021.

Samverkansavtal

2021-12-08

Här finner du LTUs samverkansavtal med bilagor.

Lönerevision 2021

2021-10-08

Här hittar du dokument och länkar inför din lönerevision som avser perioden 2021.10.01– 2022.09.30.

Lönerevision 2021

2021-03-22

På angivna länkar hittar du Luleå tekniska universitets information avseende riktlinjer för lönesättning och kriterier för löneutvecklingen....

Villkorsavtal

2021-01-14

Här hittar du information om nya villkorsavtal.

Lönerevision 2020

2020-11-19

Snart drar lönerevisionen för 2020 igång. Här hittar ni tips inför lönesamtal.

Utfall av 2019 års lönerevision

2020-04-21

För Saco-kollektivet på Luleå tekniska universitet uppgick löneökningen sammantaget till 2,37 %. Föregående lönerevision (2018) resulterade i 2,3 %.

Information om årsmöte

2020-04-17

Under fliken årsmöte hittar ni information om årets möte.

På gång hos Saco

2020-01-21

Här ser ni vilka frågor som är aktuella hos Saco-styrelsen just nu.

Lönerevision 2019

2019-11-05

På Luleå tekniska universitet påbörjas nu 2019 års lönerevision som avser perioden 2019-10-01 – 2020-09-30.

Enkät om lönesättande samtal

2019-10-01

Under våren 2019 gjordes en enkätundersökning bland Saco:s medlemmar angående deras upplevelser av lönesättande samtal under lönerevisionen 2018.

Enkät om lokaler

2019-06-19

Under januari 2019, i samarbete mellan fackförbunden Saco, SEKO och ST vid Luleå tekniska universitet, genomfördes en enkätundersökning om...

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2019-05-07

Deras uppgift är att sammanställa och sprida den senaste forskningen inom arbetsmiljöområdet. Här kan du läsa om deras projekt, vilka som deltar...

Löne-enkätsammanställningen för lönesättande samtal är klar!

2016-02-01

Vi har bett våra medlemmar svara på frågor kring de lönesättande samtal som delvis införts på LTU. Svaren finner ni i dokumentet.

Visa fler