Nyheter {from} {to} av 3

Enkät om lokaler

2019-06-19

Under januari 2019, i samarbete mellan fackförbunden Saco, SEKO och ST vid Luleå tekniska universitet, genomfördes en enkätundersökning om...

Myndigheten för arbetsmiljökunskap

2019-05-07

Ett nytt projekt har startats för att titta på förutsättningarna för friska och välmående arbetsplatser. Projektet pågår till januari 2020. Via...

Löne-enkätsammanställningen för lönesättande samtal är klar!

2016-02-01

Vi har bett våra medlemmar svara på frågor kring de lönesättande samtal som delvis införts på LTU. Svaren finner ni i dokumentet.

Visa fler