Information om oss

En av Sacostyrelsens främsta uppgifter är att verka för att LTU är en god och attraktiv arbetsplats för Sacomedlemmarna. I organisationen är institutionernas och verksamhetsstödets arbetsmiljöfrågor och anställningsfrågor viktiga och värdefulla.

Publicerad: Tisdag 17 sep 2013

Senast uppdaterad: Fredag 7 sep 2018

 

Christer Gardelli
christer.gardelli@ltu.se
0920-491809

Ordförande