Information om oss

En av Sacostyrelsens främsta uppgifter är att verka för att LTU är en god och attraktiv arbetsplats för Sacomedlemmarna. I organisationen är institutionernas och verksamhetsstödets arbetsmiljöfrågor och anställningsfrågor viktiga och värdefulla.

Publicerad: Tisdag 17 sep 2013

Senast uppdaterad: Tisdag 6 mar 2018

 

Daina Dagis
daina.dagis@ltu.se
0920-493880

Ordförande