Information om oss

Som lokal Saco-förening på Luleå tekniska universitet driver vi det fackliga arbetet för Saco-medlemmarna på arbetsplatsen och kan på så sätt uppmärksamma era förutsättningar till ett gott arbete.

Visste du att Saco uppstod under första hälften av 1900-talet, som ett resultat av ett engagemang i studiefinansieringsfrågan bland studenter. SYACO (Sveriges Yngre Akademikers Centralorganisation)?

Idag är den lokala Sacostyrelsens främsta uppgift att verka för att LTU är en god och attraktiv arbetsplats för Saco-medlemmarna. Institutionernas och verksamhetsstödets arbetsmiljöfrågor och anställningsfrågor är viktiga och värdefulla. Men vi jobbar även för en jämställd arbetsmarknad och att utbildning ska löna sig. Via vårt kollektivavtal kan du själv påverka din lön bl.a. med hjälp av din kompetens och prestation.

Publicerad: Tisdag 17 sep 2013

Senast uppdaterad: Måndag 27 okt 2014