Avtal

Här hittar du de avtal som gäller för dig som Saco-ansluten på Södertörns högskola.

Publicerad: Måndag 9 aug 2021

Senast uppdaterad: Måndag 9 aug 2021

De centralt tecknade avtal som Saco-S har ingått innefattar bland annat ramavtal för lönesättning.

Anställda på Södertörn omfattas av lokala arbetstidsavtal. Det finns ett som gäller lärare och ett annat som gäller TA-personal.