Stadgar

Här hittar du stadgar för Södertörns högskolas lokala Saco-S förening.

Publicerad: Måndag 20 dec 2021

Senast uppdaterad: Måndag 20 dec 2021

De senaste stadgarna antogs vid årsmötet 2021. Nedladningslänk hittar du i spalten till höger.