Om oss

Att vara förtroendevald innebär att företräda de anställda i frågor som rör arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen.

Vi representerar alla anställda på UMC som tillhör något av Sacos förbund. Detta innefattar Sveriges Farmaceuter, Sveriges Ingenjörer, Sveriges läkarförbund, Naturvetarna, Civilekonomerna, Jusek och Sveriges universitetslärare och forskare, SULF. Eftersom majoriteten Saco-anslutna på UMC tillhör Sveriges Farmaceuter, är detta våran kontaktförening. 

En lista över alla Sacoförbund hittar du här.


 

Föreningen drivs av medlemmarna själva genom en styrelse som väljs på ett år i taget. Styrelsen består av ordförande, två ledamöter samt två suppleanter, och vi strävar efter att spegla medlemsgruppens sammansättning här på UMC. Föreningens ändamål är att värna medlemmarnas intressen på arbetsplatsen. Föreningen skall som lokal arbetstagarorganisation föra medlemmarnas talan samt förmedla information till medlemmarna i fackliga och andra till arbetet relaterade frågor.

Föreningen ska:
• vara ett forum för diskussion om Saco-S fackliga politik och andra gemensamma fackliga frågor,
• verka för ökad samhörighet mellan medlemmarna
• verka för rekrytering av medlemmar till förbunden som är anslutna till Saco-S
• ha en löpande dialog med kontaktförbundet om viktiga frågor vid stiftelsen

Publicerad: Fredag 7 jul 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2017