Styrelsen

Att vara förtroendevald innebär att företräda de anställda i frågor som rör arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen.

Vi förhandlar med arbetsgivaren, hjälper dig om du hamnar i konflikt på arbetsplatsen, kontrollerar att lönerevisionen följer kollektivavtalet, ser till att arbetsgivaren uppfyller sitt ansvar enligt arbetsmiljölagstiftningen, är en länk mellan dig och arbetsgivaren och kan förmedla information åt båda hållen.

Vi i Saco-styrelsen är för närvarande:

Ordinarie styrelseledamöter:                                            
Ordförande: Camilla Westerberg Sveriges Farmaceuter  
Vice ordförande: Sarah Watson Sveriges Farmaceuter  
Sekreterare: Marcus Börling Jusek  
Supplerande styrelseledamöter:         
Medlemsansvarig: Malin Zaar Sveriges Farmaceuter  
  Sara Vidlin Sveriges Ingenjörer  

 

Styrelsens främsta uppgift är att företräda medlemmarna i fackliga frågor såsom MBL-förhandlingar och löneförhandlingar.

Styrelsen skall även, om så är påkallat, bevaka att företagets personalpolicy är utformad så att medlemmarna kan utvecklas kompetensmässigt.

Styrelseledamöterna har även en skyldighet gentemot medlemmarna att göra sig väl förtrogna med det regelverk som finns för den fackliga verksamheten för att på ett korrekt sätt kunna företräda medlemmarna

Publicerad: Tisdag 21 nov 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2017