Valberedningen

Valberedningen har till uppgift att förbereda val av styrelse samt av sådana representanter som ska utses vid årsmötet.

Valberedningen består av minst 2 ledamöter varav en är sammankallande.

Valberedningen är för närvarande:

Ledamöter:  
Tomas Bergvall  
Anna Baumgarten  

Publicerad: Tisdag 21 nov 2017

Senast uppdaterad: Tisdag 21 nov 2017