Välkommen att bli medlem

Saco består av 21 självständiga fackförbund. Varje förbund driver intresse- och yrkesfrågor som är specifika för den egna yrkeskåren.

Publicerad: Fredag 27 mar 2015

Senast uppdaterad: Måndag 20 jan 2020

Ta kontakt med det förbund du tror passar dig. Mer information om de olika förbunden hittar du via länken här.