Stadgar {from} {to} av 46

Stadgar

2017-08-29

Stadgarna för Studievägledarföreningen vid Göteborgs universitet (Saco-S) fastställs vid varje årsmöte.

Möten

2017-08-29

Kom gärna till våra möten och delta i intressanta diskussioner.

Styrelse och kontaktuppgifter

2017-08-29

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och synpunkter!

IT-fakulteten

2017-08-10

<p><img style="width: 95px; height: 124px;" alt="Catrine Folcker" src="/link/4b71c8ca26664a38a3e375b1b0d63308.aspx" height="185" width="140" /><br...

Arkiv

2017-08-10

Här finner du kallelser och handlingar till årsmöten tidigare år.

Lokalförening för studievägledarna

2017-06-19

Studievägledarföreningen är en intresseförening under SACO-S vid Göteborgs universitet.

Lönesättande samtal

2016-09-19

<p><strong>När sker lönesättande samtal vid Göteborgs universitet?</strong> <br />De lönesättande samtalen sker under oktober till december måndad....

Ordförandebrev

2015-05-27

<p><a href="/link/1fe522fed6a545c4b18e37b624de59d7.aspx">Ordförandebrev: Mee too</a>&nbsp;<em>(in Swedish)<br /></em><a...

About Saco-S at the University of Gothenburg

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining. ...

What we can do for you

2015-05-12

Saco-S council elected representatives negociate with the employer in questions regarding your and other member's occupation at the University of...

Welcome to contact us

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining.

Saco-S och SULF

2015-05-05

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden för Sveriges akademiker. Saco-S organiserar Sacos...

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p>Petra Platen<br />031-786 27 49<br /><a href="mailto:petra.platen@gu.se">petra.platen@gu.se</a></p> <p>Erik Pålsson<br />031-786 19 87<br /><a...

Universitetsbiblioteket

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/34ecd242338b42ac9b563f16b2593e11.aspx" height="110" width="80" /><br />Mikael Brisslert&nbsp; <br />031-786 43 93<br /><a...

Samhällsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p><strong><img alt="" src="/link/60083b5bfe9e4bbc827629f7301d5202.aspx" height="110" width="80" /><br /></strong>Maja Pelling <br />031-786 11...

Sahlgrenska Akademin

2015-05-05

<p><img alt="Maja Pelling" src="/link/60083b5bfe9e4bbc827629f7301d5202.aspx" height="110" width="80" /><br />Maja Pelling<br />031-786&nbsp;11...

Naturvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="Klas Eriksson " src="/link/10050fea34d64fa38bd9f751fdd69cb7.aspx" height="110" width="80" /><br />Klas Eriksson <br />031-786 19 89...

Konstnärliga fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="Catrine Forssén" src="/link/5e9c551926be418bbd002351893bce54.aspx" height="110" width="80" /><br />Catrine&nbsp; Forssén<br />031-786...

Humanistiska fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="Catrine Folcker" src="/link/b420e6f5abac44ad88fd1cc5e91cfd85.aspx" height="110" width="80" /><br />Catrine Folcker<br />031-786 27...

Visa fler