Stadgar {from} {to} av 46

Stadgar

2017-08-29

Stadgarna för Studievägledarföreningen vid Göteborgs universitet (Saco-S) fastställs vid varje årsmöte.

Möten

2017-08-29

Kom gärna till våra möten och delta i intressanta diskussioner.

Styrelse och kontaktuppgifter

2017-08-29

Välkommen att kontakta oss med dina frågor och synpunkter!

IT-fakulteten

2017-08-10

<p><img style="width: 95px; height: 124px;" alt="" src="/link/4b71c8ca26664a38a3e375b1b0d63308.aspx" height="185" width="140" /><br />Catrine...

Arkiv

2017-08-10

Här finner du kallelser och handlingar till årsmöten tidigare år.

Lokalförening för studievägledarna

2017-06-19

Studievägledarföreningen är en intresseförening under SACO-S vid Göteborgs universitet.

Lönesättande samtal

2016-09-19

<p><strong>När sker lönesättande samtal vid Göteborgs universitet?</strong> <br />De lönesättande samtalen sker under oktober till december måndad....

Ordförandebrev

2015-05-27

<p><a href="/link/b323322f900f4121ad091c61617cb9f7.aspx">Ordförandebrev 2017</a><em>&nbsp;(in Swedish and English)</em></p> <p><a...

About Saco-S at the University of Gothenburg

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining. ...

What we can do for you

2015-05-12

Saco-S council elected representatives negociate with the employer in questions regarding your and other member's occupation at the University of...

Welcome to contact us

2015-05-12

Saco-S is a labor organization for federally employed academics. As a member of a Saco trade union you are included in our collective bargaining.

Saco-S och SULF

2015-05-05

Saco, Sveriges akademikers centralorganisation, utvecklar och förbättrar anställningsförhållanden för Sveriges akademiker. Saco-S organiserar Sacos...

Utbildningsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/e9a1b13ffb744eedbf6cff7e79c319b3.aspx" height="110" width="80" /><br />Maria Nordqvist<br />031-786 10 45<br /><a...

Universitetsbiblioteket

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/10050fea34d64fa38bd9f751fdd69cb7.aspx" height="110" width="80" /><br />Klas Eriksson <br />031-786 19 89 <br /><a...

Samhällsvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p><strong><img alt="" src="/link/60083b5bfe9e4bbc827629f7301d5202.aspx" height="110" width="80" /><br /></strong>Maja Pelling <br />031-786 11...

Sahlgrenska Akademin

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/60083b5bfe9e4bbc827629f7301d5202.aspx" height="110" width="80" /></p> <p>Maja Pelling<br />031-786&nbsp;11 65<br /><a...

Naturvetenskapliga fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/10050fea34d64fa38bd9f751fdd69cb7.aspx" height="110" width="80" /><br />Klas Eriksson <br />031-786 19 89 <br /><a...

Konstnärliga fakulteten

2015-05-05

<p><img alt="" src="/link/5e9c551926be418bbd002351893bce54.aspx" height="110" width="80" /><br />Catrine&nbsp; Forssén<br />031-786 27 69<br /><a...

Humanistiska fakulteten

2015-05-05

<p>Erik Pålsson<br />031-786 19 87<br /><a class="personEmailLink" title="" href="mailto:erik.palsson@gu.se">erik.palsson@gu.se</a><br />&nbsp; <br...

Visa fler