Aktuella avtal

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Vi tecknar också grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Här hittar du alla aktuella avtal.

Publicerad: Fredag 10 apr 2015

Senast uppdaterad: Fredag 11 aug 2017

Centrala ramavtal
Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T.

Centrala avtal
Allmänna löne- och förmånsavtalet, Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T)
Villkorsavtal-T innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägning och andra anställningsvillkor. Det centrala arbetstidsavtalet för lärare finns i bilaga 5 i Villkorsavtal-T. Bestämmelserna i det centrala avtalet kan emellertid ersättas av lokala arbetstidsavtal

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtal om tidsbegränsad anställning för adjungerade lärare

Trygghetsavtalet (TA)

Lokala avtal

Alfa GU (pdf).

GU:s arbetstidsavtal för lärare (Alfa GU bil. 4) (pdf).

Anställningsordningen för lärare vid GU (pdf).

Mer information om avtal för dig som anställd vid Göteborgs universitet hittar du på Göteborgs universitets webbplats via länken här.