Aktuella avtal

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Vi tecknar också grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Här hittar du alla aktuella avtal.

Publicerad: Fredag 10 apr 2015

Senast uppdaterad: Fredag 9 apr 2021


Centrala ramavtal
Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Centrala avtal
Allmänna löne- och förmånsavtalet, Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T)
Villkorsavtal-T innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägning och andra anställningsvillkor. Det centrala arbetstidsavtalet för lärare finns i bilaga 5 i Villkorsavtal-T. Bestämmelserna i det centrala avtalet kan emellertid ersättas av lokala arbetstidsavtal

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Avtal om omställning

Lokala avtal

Villkorsavtal-GU
Samtliga kollektivavtal som hör till Villkorsavtal-GU hittar du på Göteborgs universitets webbplats via länken här.

GU:s arbetstidsavtal för lärare
Protokoll till GU:s arbetstidsavtal för lärare 2019

Anställningsordning för lärare vid GU

Lokalt arbetsmiljöavtal för Göteborgs universitet

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel samt protokoll 2021

RALS-avtal om principer för lönerevision 2020
Protokoll RALS avtalsförhandling GU 2021-03-19

Mer information om avtal för dig som anställd vid Göteborgs universitet hittar du på Göteborgs universitets webbplats via länken här.