Aktuella avtal

Saco-S tecknar avtal på central nivå med Arbetsgivarverket. Vi tecknar också grundläggande kollektivavtal om till exempel pensioner, allmänna anställningsvillkor, semester, sjukersättning och föräldraledighet. Här hittar du alla aktuella avtal.

Publicerad: Fredag 10 apr 2015

Senast uppdaterad: Fredag 27 mar 2020


Centrala ramavtal
Ramavtal om löner m.m. för arbetstagare inom det statliga avtalsområdet (RALS 2010-T)

Centrala avtal
Allmänna löne- och förmånsavtalet, Villkorsavtal-T (tidigare ALFA-T)
Villkorsavtal-T innehåller bestämmelser om lön, kostnadsersättningar, arbetstid, semester, ledighet, uppsägning och andra anställningsvillkor. Det centrala arbetstidsavtalet för lärare finns i bilaga 5 i Villkorsavtal-T. Bestämmelserna i det centrala avtalet kan emellertid ersättas av lokala arbetstidsavtal

Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor

Avtal om tidsbegränsad anställning av adjungerad lärare

Avtal om omställning

Lokala avtal

Villkorsavtal-GU
Samtliga kollektivavtal som hör till Villkorsavtal-GU hittar du på Göteborgs universitets webbplats via länken här.

GU:s arbetstidsavtal för lärare
Protokoll till GU:s arbetstidsavtal för lärare 2019

Anställningsordning för lärare vid GU

Lokalt arbetsmiljöavtal för Göteborgs universitet

Lokalt kollektivavtal om lokala omställningsmedel

Mer information om avtal för dig som anställd vid Göteborgs universitet hittar du på Göteborgs universitets webbplats via länken här.