Tjänstledighet

Publicerad: Torsdag 9 apr 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 28 mar 2019

Jag behöver ansöka om tjänstledighet. Vad har jag rätt till?
Svaret på din fråga beror på orsaken till ditt behov av tjänstledighet.

  1. Du har fått ett nytt arbete inom samma avtalsområde (delvis vid ett annan universitet eller inom staten): Då har du rätt till två års tjänstledighet. Arbetsgivaren kan dock bevilja längre ledighet om den så vill.

  2. Du har fått ett nytt jobb utanför det statliga avtalsområdet: Du får vara ledig för att ha en annan anställning, om arbetsgivaren medger det. En sådan ledighet får omfattas högst 6 månader, om inte arbetsgivaren anser att det finns  särskilda skäl för längre ledighet.

Ju tidigare du underrättar arbetsgivaren om att du har tänkt vara tjänstledig, desto bättre. Lagen säger minst lika lång tid i förväg som motsvarar arbetstagarens uppsägningstid, dock högst två månader.