Tjänstledighet

Publicerad: Torsdag 9 apr 2015

Senast uppdaterad: Fredag 11 aug 2017

Jag behöver ansöka om tjänstledighet. Vad har jag rätt till?
Svaret på din fråga beror på orsaken till ditt behov av tjänstledighet.

  1. Du har fått ett nytt arbete inom samma avtalsområde (delvis vid ett annan universitet eller inom staten): Då har du rätt till två års tjänstledighet. Observera att rätten till tjänstledighet gäller om det handlar om en tidsbegränsad anställning eller vikariat. Du får inte ha två tillsvidareanställningar inom samma avtalsområde. Arbetsgivaren kan dock bevilja längre ledighet om den så vill.

  2. Du har fått ett nytt jobb utanför det statliga avtalsområdet: Du får vara ledig för att ha en annan anställning, om arbetsgivaren medger det. En sådan ledighet får omfattas högst 6 månader, om inte arbetsgivaren anser att det finns  särskilda skäl för längre ledighet.

Ju tidigare du underrättar arbetsgivaren om att du har tänkt vara tjänstledig, desto bättre. Lagen säger minst lika lång tid i förväg som motsvarar arbetstagarens uppsägningstid, dock högst två månader.