Saco-S-rådets styrelse

Saco-S-rådets styrelse vid Göteborgs universitet består av tolv personer. Flera av dem arbetar aktivt som fackliga förtroendemän.

Publicerad: Onsdag 1 apr 2015

Senast uppdaterad: Fredag 9 nov 2018

Styrelsen väljs på Saco-S årsmöte som hålls i maj varje år. Saco-S rådet arbetar utifrån lokalt framtagna stadgar som du hittar via länken här.

Saco-S styrelse 2018-2019

Catrine Folcker
Catrine Folcker – ordförande (tjänstledig)
031-786 27 68 
catrine.folcker@gu.se 


Mikael Brisslert - tf. ordförande
031-786 43 93
mikael.brisslert@gu.se

Maja Pelling
Maja Pelling - tf. vice ordförande
031-786 64 85
maja.pelling@gu.se


Catrine Forssén - tf. sekreterare
031-786 27 69
catrine.forssen@gu.se

 Klas Eriksson
Klas Eriksson - ledamot
031-786 19 89 
klas.eriksson@gu.se

 
Mats Persson - ledamot
031-786 12 88
mats.persson@law.gu.se

 
Martin Selander - ledamot
031-785 19 87 
martin.selander@gu.se

Ivar Armini - ledamot
ivar.armini@gu.se

Merja Nurkkala Karlsson - ledamot
merja.nurkkala@gu.se

Maria Nordqvist - ledamot
maria.nordqvist@gu.se

Anna Holgén - suppleant
anna.holgen@gu.se

Mikael Johansson - suppleant
mikael.johansson@sprak.gu.se