Saco-S rådets styrelse

Saco S rådets styrelse vid Göteborgs universitet består av elva personer. Flera av dem arbetar aktivt som fackliga förtroendemän.

Publicerad: Onsdag 1 apr 2015

Senast uppdaterad: Torsdag 1 feb 2018

Styrelsen väljs på Saco-S årsmöte som hålls i maj varje år. Saco-S rådet arbetar utifrån lokalt framtagna stadgar som du hittar via länken här.

Saco-S styrelse 2016-2017

Catrine Folcker
Catrine Folcker – ordförande
031-786 27 68 
catrine.folcker@gu.se 


Mikael Brisslert - vice ordförande
031-786 43 93
mikael.brisslert@gu.se


Maja Pelling - sekreterare
031-786 64 85
maja.pelling@gu.se

Klas Eriksson
Klas Eriksson - ledamot
031-786 19 89 
klas.eriksson@gu.se


Catrine Forssén - ledamot
031-786 27 69
catrine.forssen@gu.se

Mikael Johansson
Mikael Johansson - ledamot
031-786 27 49 
mikael.johansson@gu.se

pressentationsbild Johan Mölne
Johan Mölne – ledamot
johan.molne@gu.se


Mats Persson - ledamot
031-786 12 88
mats.persson@law.gu.se


Martin Selander - ledamot
031-785 19 87 
martin.selander@gu.se

Eva-Lena Axelsson - ersättare

Cecilia Ishe - ersättare