Arbetsmiljöombud

Publicerad: Fredag 5 jun 2020

Senast uppdaterad: Måndag 28 mar 2022

Arbetsmiljöombud (AMO) företräder all personal, oavsett anställningsform och oavsett om de är fackligt anslutna eller inte. Har man arbetsuppgifter och, i vissa fall, är student vid institutionen/enheten innefattas man i arbetsmiljöarbetet. 

Minst ett AMO, med ersättare, ska finnas vid varje institution/enhet. Den tilltänka personen måste vara fackligt anslutet till ett av de s.k. kollektivavtalslutande fackliga organisationerna vid Umeå universitet, dvs OFR/S, Saco eller Seko. De lokala facken utser och anmäler därefter alla AMO till myndigheten.

Mandatperioden för ett arbetsmiljöombud är tre år. Innevarande mandatperiod är 1 mars 2020 - 28 februari 2023. Perioden är fast och har samma slutdatum för alla arbetsmiljöombud oavsett om man tillträtt vid ett senare tillfälle.

På Umeå universitets interna sida för Arbetsmiljö i Aurora hittar du mer information om arbetsmiljöarbetet på universitetet. Vilka som är AMO vid universitetet hittar du under Arbetsmiljöorganisation.

Läs mer om arbetsmiljöarbetet vid Umeå universitet i Samverkansavtalet, särskilt bilaga 3 och 6, under menyn Lokala avtal.

Nominering av arbetsmiljöombud

Personalen vid institutionen/enheten genomför ett så kallat  nomineringsval för att hitta sitt arbetsmiljöombud. Arbetsgivaren ska inte vara involverad i nomineringen men kan ansvara för att skicka in blanketten, efter att ha blivit informerad om vem som blivit nominerad.

Nominerad person måste vara medlem i OFR/S, Saco eller Seko och inte ha någon arbetsledande funktion, dvs inte prefekt, studierektor, enhets-, områdes- eller avdelningschef e.dyl.

Blanketten nedan skickas in till facken, som kontrollerar uppgifterna. Det är det aktuella facket som formellt utser arbetsmiljöombudet och informerar universitetet vem som utsetts till arbetsmiljöombud.

Blankett för nominering av arbetsmiljöombud