Övriga enheter

Universitetsförvaltningen  
IT-stöd och systemutveckling Risto Järvi
Kommunikationsenheten vakant
Studentcentrum vakant
Universitetsservice förtroendeman från Saco-S
   
Universitetsbibliotek/UPL  
Universitetsbiblioteket Maria Nordgren
Universitetsbiblioteket Stefan Fleig
Universitetsbiblioteket Helena Lindblom
Universitetsbiblioteket David Södermark
Universitetsbiblioteket/Forskningsarkivet vakant
Universitetspedagogik och lärandestöd vakant