Teknisk-naturvetenskaplig fakultet

Arkitekthögskolan Jaime Montes
Datavetenskap Johan Eliasson
Designhögskolan Eva-Lena Bäckström
Ekologi, miljö- och geovetenskap David Hall
Fysik Claude Dion
   
Fysiologisk botanik Anna Gustavsson
HPC2N Ingemar Fällman
Kemi Jenny Lundqvist
Kemi Wolfgang Schröder
Matematik och matematisk statistik Håkan Lindkvist
Naturvetenskapernas och
matematikens didaktik, NMD

Jenny Hellgren

Tillämpad fysik och elektronik vakant
Umeå marina forskningscentrum Nina Dagberg
Umeå marina forskningscentrum Joakim Ahlgren