Nominering av arbetsplatsombud

Publicerad: Onsdag 3 jun 2020

Senast uppdaterad: Måndag 30 jan 2023

Mandatperioden för ett arbetsplatsombud är två år. Innevarande mandatperiod är 1 juli 2021 - 30 juni 2023. Perioden är fast och har samma slutdatum för alla arbetsplatsombud oavsett om man tillträtt vid ett senare tillfälle. 

Saco-medlemmarna vid institutionen/enheten genomför ett så kallat nomineringsval för att hitta sitt arbetsplatsombud. Detta görs bäst på ett gemensamt möte men kan även ske med ett e-postförfarande. För medlemslista och råd kontakta din fakultetsansvariga, se under Kontakt.

Nominerad person måste vara medlem i ett Saco-S-förbund och inte ha någon arbetsledande funktion, dvs inte prefekt, studierektor, enhets- eller avdelningschef e.dyl.

Blanketten nedan skickas till Saco-S-rådet, som kontrollerar uppgifterna. Det är Saco-S-rådet som formellt utser arbetsplatsombudet och informerar prefekt/enhetschef vem som utsetts till arbetsplatsombud. Saco-S-rådet rapporterar det nya arbetsplatsombudet till myndigheten som facklig förtroendeman, enligt förtroendemannalagen.

Blankett för nominering av arbetsplatsombud mandatperiod 2021-2023