Nyheter {from} {to} av 4

Snacka med Saco

2022-08-29

Saco-S-rådet bjuder in sina medlemmar till samtal och frågestund under hösten 2022.

AO-träffar hösten 2022

2022-08-25

Information om träffar för arbetsplatsombud hösten 2022

Nytt arbetstidsavtal

2022-03-23

Det nya arbetstidsavtalet för teknisk och administrativ personal är nu klart. Avtalet börjar gälla 28 mars 2022.

Lönerevison 2020-2023

2021-02-08

Den 2 februari blev Saco-S-rådet vid Umeå universitet och arbetsgivaren överens om ett treårigt lokalt kollektivavtal om löner för perioden...

Visa fler