Nyheter {from} {to} av 3

Kurs för arbetsplatsombud

2021-08-30

Information om lokal facklig utbildning hösten 2021

AO-träffar hösten 2021

2021-08-30

Information om träffar för arbetsplatssombud hösten 2021

Lönerevison 2020-2023

2021-02-08

Den 2 februari blev Saco-S-rådet vid Umeå universitet och arbetsgivaren överens om ett treårigt lokalt kollektivavtal om löner för perioden...

Visa fler